I learnt that if I want something by all my heart and mind at the same time, no obstacle can stand in my way. My mind will write several scenarios to keep me alive. My ego will want to take the control and keep my consciousness asleep. And my heart…

I was thinking about the cover letter that I had to write, which was on my agenda lately. How can I express myself best, how can I be myself? As I got more into the process, I started to review my long years here. The things that I will leave…

‘Yoga, özüne bir yolculuktur. Kendine, kendin aracılığıyla.’

Yoga, zihinsel ve fiziksel bedenimizde sıkışan enerji noktalarını temizleyip, sağlıklı bir beden ve ruhun oluşturulması serüvenindeki farkındalıkla dolu spiritüel bir yolculuktur. Farkındalığın ışığıyla vücudumuzun karanlık köşelerini aydınlatmak yoganın doğasıdır. Teknoloji ilerlerken, dünya gelişirken insanlar kendi içlerine dönmeyi ve ruhlarını geliştirmeyi unuttular. Tam bu…

Bir zamanlar kendinden çok başkalarını düşünen, her şeyi kişisel algılayan ve buna bağlı olarak da daima hayatla mücadele içinde olan bir kız yaşarmış. Hayat onun için zormuş, çünkü her zaman ne yaparsa yapsın incinmemek için bir adım ileriyi düşünmek zorundaymış. Dünyanın son derece kötü ve karanlık bir yer olduğuna inandırmış…

Nereden geldik buralara? Nerelere gideceğiz bundan sonra?

Oysa ki sadece bir yarışın içerisinde hiç durmadan koşuyorduk. Yetişmemiz gereken yerler, tamamlamamız gereken işlerimiz vardı. Yemek yemeye zaman bulamıyorduk. O kadar yoğunduk ki eşimiz, dostumuz, ailemiz bekleyebilirdi bizi. Yaşamak istiyorsak, iyi bir hayat istiyorsak çalışmalıydık. Durmadan devam etmeliydik. Hayat, sıfatların ve etiketlerin…

İlkokuldayken başarılı bir öğrenci sayılmazdım. Aksine okul; özgüvenimi kaybettiğim, mutsuz olduğum ve zarar gördüğüm bir yerdi. Küçük bir çocuk olarak henüz kötülüğün ve yanlışın ne demek olduğunu bilmiyordum. Yalnızca uyum sağlamaya ve kendini bulmaya çalışan bir çocuktum. Kendi güvenli alanımı kendi kendime oluşturmaya çalışıyordum. Hal böyleyken başarılı olabilir misiniz? Eminim…

‘Güneş, karanlığın içinden tekrar yükselirken ışığımızla parlayabileceğimizin günlük hatırlatmasıdır.’

Hiç ‘neden hep ben?’ diyor musunuz? Hayatınızın çok zor olduğunu ve başaramayacağınızı düşünüp ışığınızı kaybettiniz mi? Peki ışığınızı kaybettiğiniz için karanlıkta umutsuzca çırpındığınız oldu mu?

Karanlığın içinde çırpınırken ışığı görmek çok zor. Sanki sonsuza kadar burada kalacakmış gibi bir his. Bir…

750 bin yıl önce bir insan çakmak taşı ile piriti birbirine sürterek bir kıvılcım oluşturdu.Bu kıvılcım ise büyüyerek kocaman bir ateş oldu. İnsanoğlu bu ateşle ısındı, aydınlandı ve kendini korudu. Küçük bir kıvılcım bir çağ başlattı.Dünyayı değiştiren o kıvılcımı oluşturabilecek tüm gerekenler varoluşun içindeyken, o kıvılcım senken ateşten korkmak niye?

Aleyna Yilmaz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store